Általános szerződési feltételek

ÁSZF

1/Készülékeink átvételekor kauciót kérünk, melynek összegét belefoglaljuk a bérleti szerződésbe. A kaució nem egyezik meg a készülék értékével.

2/ Bérbevevő a készülékeket a Bérbeadó telephelyén vagy futár útján kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban bérlési céllal veheti át. Átadáskor a Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbevevővel vagy annak megbízott képviselőjével személyesen, kiszállítás esetén telefonon ismerteti. Ennek megtörténtét a bérbevevő a szerződés aláírásával elismeri. A Bérbeadó átadja a géphez tartozó használati utasítás másolatát is.

3/ A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért valamint szakszerű raktározásáért felelősséget vállal.

4/ A Bérbevevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel. Rendeltetésszerű használat mellett esetlegesen bekövetkező meghibásodás esetén a Bérbeadó cserekészüléket biztosít, a javítás költségét a Bérbeadó állja.

5/ A bérlésről átvételkor kötünk bérleti szerződést. A bérleti jogviszony a bérlés napjától, vagyis a készülék átvételekor kezdődik. A bérleti díj a készülék(ek) visszaszolgáltatásakor fizetendő az eltelt napok függvényében.

6/ A nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, hanyagságból eredő károkat a Bérbevevő megtéríteni köteles.